Szavazz gersekaráti szállásunkra és nyerj egy álomutazást!

16 NYERTES - 16 ÁLOMUTAZÁS!

Szavazz, nyerj és válassz nyereményt az alábbi csodás lehetőségek közül!

Mit kell tenned?

Szavazz ránk!

JÁTÉK SZABÁLYZAT


Év Szállása 2019 Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Zrt. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9.,) által üzemeltetett www.szallas.hu (Szallas.hu) weboldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel. A Játékok szervezője és lebonyolítója a Szallas.hu Zrt. (a továbbiakban: Szervező). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 1. A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, 16. életévét betöltött magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A játékban külföldi személyek nem vehetnek részt szavazóként. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. 3. A Játék időtartama Játék indulás: 2019.07.08. hétfő Játék vége: 2019.10.31. csütörtök 4. Jelentkezés a Játékra - Játék leírása A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játékban azok vehetnek részt, akik a Játék időtartama alatt: Ellátogattak a www.szallas.hu/evszallasa aloldalra; és érvényesen szavaztak egy szálláshelyre, vagy településre, vagy attrakcióra és válaszolnak egy tudás alapú kérdésre (a kérdéshez 3 válasz lehetőséget biztosítunk, amihez nem találnak segítséget a Játékosok az aloldalon); A Szervező e célra fenntartott aloldalán www.szallas.hu/evszallasa a regisztráció és szavazás ingyenes, de e-mail cím megadáshoz kötött. 1. Lépés: a. Szavazás indítása a verseny főoldal keresőpanelban kiválasztott szálláshely vagy település vagy attrakció részére, vagy a szálláshely vagy turisztikai attrakció aloldalán lévő vagy település lista oldalán a szavazó boxban 2. Lépés: b. Regisztráció: Adatok: Név és e-mail cím megadása c. Tudás alapú kérdés helyes megválaszolása d. E-mail cím visszaigazolása A kért adatokat hiánytalan, valóságnak megfelelően megadják, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek; a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást megadják, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulást fenntartják; hozzájárulnak, hogy a Szervező, mint önálló adatkezelők közvetlen üzletszerzési célból megkereshessék saját és üzleti partnereik ajánlataival a megadott elérhetőség(ek)en (pl. szallas.hu Hírlevél, szallasguru.hu Hírlevél, e-DM, stb.); Egy személy adataival (név, e-mail cím) egyszer lehet regisztrálni. Egy személy ugyanazon személyes adatokkal egy adott szálláshelyre, településre vagy attrakcióra csak egy db érvényes szavazatot adhat le. Játékos alatt kell érteni azt a személyt, aki a Játékszabályzat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadva magát regisztrálja és részt vesz a játékban. Többszörös regisztráció esetén a Szervező jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni, illetve azokat a nyeremények szempontjából automatikusan érvénytelennek tekinteni. Ezen kívül a szervező, azaz a Szallas.hu indoklás nélkül bárkit kizárhat a versenyből, vagy elveheti az addig szerzett szavazatait, ha úgy ítéli meg, hogy tisztességtelenül szerzett szavazatokat. (pl. vásárlások illetve külföldi valótlan személyek által indított automatikus szavazatok stb.) A szavazás akkor tekinthető érvényesnek, ha a szavazó a játékszabályt és adatvédelmi szabályzatát elfogadta, érvényes valós e-mail címet adott meg, helyesen válaszolt a tudás alapú kérdésre és e-mail címét vissza is igazolta. 5. Szavazás módja: Szavazni a www.szallas.hu/evszallasa micrositeon és a Szallas.hu aloldalán szálláshely, település, attrakció aloldalon lehet. A szavazás akkor tekinthető érvényesnek, ha a szavazó a játékszabályt és adatvédelmi szabályzatát elfogadta, érvényes valós e-mail címet adott meg, válaszolt a tudás alapú kérdésre és e-mail címét vissza is igazolta. A kereső mezőbe be kell írni a szálláshely vagy település vagy attrakció nevét, megválaszolni a tudás alapú kérdést és véglegesíteni a szavazatot a visszaigazoló e-maillel. A játékos megduplázhatja nyerési esélyeit, ha megosztja a szavazást az alábbi módon: Facebook, messenger, viber, e-mail. Megosztás esetén a játékosok garantált nyereményben részesülnek. Garantált, megosztásért járó nyeremény: 1 db 2 000 Ft értékű Szallasguru.hu foglaláshoz felhasználható kupon. 1 foglaláshoz csak 1 db kupont lehetett felhasználni! A kupon felhasználhatósági ideje: 2019. 07. 24 - 2020. 04. 30. Egy személy (játékos) ugyanazon adatokkal, ugyanazon adott szálláshelyre, településre vagy attrakcióra csak 1 db érvényes szavazatot adhat le, ugyanakkor egy játékos akárhány szálláshelyre, településre vagy attrakcióra szavazhat érvényesen. A játékos bármennyi szavazattal és bármennyi megosztással is csak maximum kétszeres eséllyel indulhat a nyereményekért! 6. Eredményhirdetés: A regisztrációhoz a név, és e-mail cím megadása kötelező, ezen adatok megadásának elmaradása a szavazónak a versenyből való automatikus és értesítés nélküli kizárást vonja maga után. A nyereményjáték sorsolásban csak a tudásalapú kérdésre helyesen válaszolók vesznek részt. Eredményhirdetésre a sorsolást követő 2 órán belül kerül sor. A nyerteseket a Szallas.hu a szavazás során megadott e-mail címen értesíti. 7. Értékelés: A pályázatnak 16 fő nyertese van. A nyerteseket a szavazók közül sorsoljuk ki. A pályázat kiírója a szavazás nyerteseit e-mailben értesíti. A nyeremény sorsolásban csak a tudás alapú kérdést helyesen megválaszolók vehetnek részt! 8. Sorsolás A sorsolásban azok vehetnek részt, akik helyesen válaszoltak a tudás alapú kérdésre, és ellátogattak a www.szallas.hu/evszallasa aloldalra; és érvényesen szavaztak egy szálláshelyre, vagy településre, vagy attrakcióra. A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Szervező 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolások helyszíne a Szallas.hu Zrt. székhelyén történik: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Szervező, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Egy Játékos legfeljebb egy e-mail címmel regisztrálhat, de több szálláshelyre, településre, attrakcióra szavazhat és vehet részt az aktuális Játékban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja / a Szervező a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől. A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 5. Nyeremények Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A Szallas.hu választási lehetőséget biztosít a nyertesek számára. Egy 16 db-os voucher listát állít össze, amely 50.000 és 100.000 Ft közötti értékű vouchereket tartalmaz. A nyeremény voucherek minden esetben 2 főre szólnak 2 éjszakára félpanziós ellátásra vonatkoznak, a szálláshellyel történő előzetes egyeztetés mellett a szabad helyek függvényében, a kiemelt és ünnepi időszakok, valamint iskolaszüneti napok kivételével! A nyeremények: 1. Park Inn by Radisson Zalakaros Resort & Spa Hotel ****+superior 2. Hotel Wellamarin Zamárdi ****+superior 3. Hotel Karos Spa Zalakaros **** +superior 4. Portobello Wellness & Yacht Hotel **** Esztergom 5. Hotel Kapitány Sümeg ****+superior 6. Hunguest Hotel Pelion Tapolca ****+superior 7. Bonvital Wellness & Gastro Felnőttbarát Hotel Hévíz **** 8. Danubius Health Spa Resort Aqua Hévíz **** 9. Borostyán Med-Hotel Debrecen - Nyíradony **** 10. Hotel Aurum Hajdúszoboszló **** 11. Hotel Divinus Debrecen ***** 12. Thermal Hotel Visegrád ****+superior 13. Lifestyle Hotel Mátra Mátraháza ****+superior 14. Granada Konferencia Wellness és Sport Hotel Kecskemét **** 15. Wellness Hotel Gyula ****+superior 16. Royal Club Hotel Visegrád**** +superior 7. Nyertesek értesítése A nyerteseket minden esetben a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A nyertesnek az értesítés kiküldését követő 14 napon belül jelentkeznie kell nyereményéért. Amennyiben ez nem történik meg az értesítést követő 14 napon belül, a nyereményt a későbbiekben már nem tartjuk fenn részére. 8. A nyeremények kézbesítése A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak (név, és lakcím) hiánytalan és pontos megadása. A nyereményeket minden esetben postai úton juttatjuk el a nyerteshez. A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Szervező a nyereményt egy alkalommal postázza. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét! 9. Adatkezelés A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott név és e-mail cím adataik a Szallas.hu mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szallas.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig, és a nyertes Játékosok nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését. Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szallas.hu Zrt. reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal megkeresse adatai azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, megkeresés-típusonként (pl. szallas.hu Hírlevél, szallasguru.hu Hírlevél, e-DM) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a szallas@szallas.hu email címen vagy a Szallas.hu Zrt. 3525 Miskolc, Régiposta utca 9. postai címen és a szallas@szallas.hu email címen vonhatja vissza külön-külön a két adatkezelő vonatkozásában hozzájárulását, amely nem érinti a nyertesek kötelező adatkezelését. (A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.) Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is. A nyertesnek a nyeremény igénybevétele céljából e-mail címét, nevét, lakcímét, esetlegesen telefonszámát a Szervező rendelkezésére kell bocsátania. Ezeket az adatokat kizárólag a nyeremény eljuttatására használjuk fel, a nyeremény sikeres eljuttatása után töröljük. A játékosok e-mail cím adatait a Szervező kizárólag a nyeremény igénybe vételének megszervezése érdekében használja fel, azt követően az adatokat törli. A résztvevők adatait nem a Facebook, Instagram kezeli, a nyereményjátékot a Facebook, Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható A Szallas.hu a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Szallas.hu adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szallas.hu Adatkezelési tájékoztatója megfelelően irányadó. 10. Felelősség kizárás A Szervező kizárja a nyeremények minőségi hibáiért a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával kapcsolatos igényeit a nyereményt felajánlónál a nyereményekhez kapcsolódó szavatosság keretében érvényesítheti. Az adatok hiányosságáért (név-, címelírás, stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékban történő részvétel során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. 11. Adózási kérdések A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli. 12. Egyéb A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a játék időtartama alatt folyamatosan elérhető a www.szallas.hu/evszallasa weboldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az evszallasa@szallas.hu e-mail címre! Kelt: Miskolc, 2019. július. 2.