SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
VAS MEGYEI SZÖVETSÉGÉNEK HORGÁSZRENDJE A KEZELÉSÉBEN LÉVŐ
VAS ÉS DÉL ZALA MEGYEI HORGÁSZVIZEKRE.

Érvényes: 2019. február 1 -től

1./ A vízjegyzékben felsorolt álló- és folyóvizeken horgászat alkalmával mindenki az Országos Szabályokat köteles betartani az alábbi kiegészítésekkel:

Minden horgásznak joga a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, szövetségi iroda, rendőrség stb.) bejelenteni. A garázda személyeket a horgász köteles bejelenteni, lehetőség szerint beazonosítható módon. /rendszám, stb./ A horgász köteles a vízminőséget és a környezetét megóvni, horgászhelyét tisztántartani.
Szemetes helyen, történő horgászat azonnali területi jegy bevonás jár. (min. 1 hónap időtartamra) A törpeharcsák horgászhely környékére történő kiszórása, tárolása szigorúan tilos.
Horgászhelyek környezetében a növényzet irtása, károsítása tilos. A hulladékgyűjtést és elszállítást úgy kell megoldani, hogy a vízbe és vízpartra hulladék ne jusson. Haletetésre környezetre káros anyagokat tilos használni. Tilos a védett állatfajok szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- és búvóhelyének károsítása...

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK VAS MEGYEI SZÖVETSÉGE

9795 Vaskeresztes, 165/4 hrsz.Tel.: 06/94-506-835 Tel:06/70-33-99-703

e-mail: info@vasivizeken.hu